Pro-id - Hvad er Pro-id

Hvad er Pro-Id?


Om Pro-id

Pro-id kortet er Rørforeningens elektroniske identifikations­kort
 
Du designer selv kortet, der kan bruges som id-kort i virksomheder, ved adgang til byggepladser, hos private kunder og hos grossisterne.
 
Udover at Pro-id, der sidder på arbejdstøjet, giver en synlig identifikation, giver kortet dig også en langt større sikkerhed for en mere korrekt fakturering, når der købes varer.
 
Pro-id kortet er på størrelse med et dankort, og vil være med til at forhøje din profilering og give en mere korrekt fakturering i forbindelse med køb af varer.
 
Dette vil både være til glæde for håndværkere, kunder og grossister.
 
 

Profilering af virksomheden

Ligesom du altid sørger for at arbejdsbilerne er rene og pæne, at dine medarbejdere har rent arbejdstøj på, når de møder på arbejde, så er id kortet også en del af arbejdstøjet eller uniformen og dermed en del af virksomhedens ydre profilering.
 
Det hele er med til at give et professionelt udseende, og du skaber større tillid og troværdighed, når de forskellige håndværkere skal lukkes ind i hjemmene og på byggepladserne.
 
Alle har råd til ekstra profilering af deres virksomhed samt en korrekt fakturering med Pro-id kortet.
 
Det koster 100 kr. årligt pr. registreret bruger og 90 kr. pr. produceret kort.
 
 

Korrekt fakturering

De fleste kunder har mere end én konto og forskellige rabatordninger hos grossisterne.
 
Med Pro-id kan du tilknytte dine medarbejdere forskellige konti og dertil hørende projekter. Du får således en mere korrekt fakturering med rigtig rabatsats – og det bliver derfor nemmere for dig at styre dine indkøb.
 
Man kan sætte et enkelt kort op til, at man kan hente varer hos alle grossister eller blot nogle udvalgte, dette gøres via denne hjemmeside og virker i løbet af en time.
 
Pro-id kortet kan bruges ved afhentning af varer hos din vvsgrossist.
 
 

Kortvilkår

Når du tilmelder dig, er du forpligtet til at læse og underskrive vilkårene for Pro-id kortet.
 
"Kortvilkår" finder du under Download feltet ude i højre side, hvor det blandt andet beskrives hvilke forpligtelser og ansvar, du som udsteder af kortet har. Du kan også læse om kortets gyldighed, spærring af kort og persondataloven m.v.
 
 

Sikkerhed

Du kan trygt bruge Pro-id, da dine køb ikke registreres ét samlet sted i systemet, og de enkelte grossister kan ikke se, hvilke konti du har registeret hos andre grossister.
 
Derudover opbevares dine data fortroligt og på et meget sikkert døgnovervåget sted.
 
Pro-id kortet udstedes personligt til dine medarbejdere, og alle bestillinger kan kontrolleres. Det giver derfor bedre sikkerhed for identifikationen af montørerne, der henter varer i flere afdelinger.
 
Tidligere medarbejdere har ikke mulighed for at bruge kortet, da det kan spærres i løbet af en time.
 
 

Byggepladser

Det skønnes, at tyverier af byggematerialer og værktøj fra danske byggepladser giver værditab på op mod en milliard kr. hvert år.
 
Pro-id kan være med til at sætte en stopper for tyverierne.
 
Erfaringer fra byggepladser rundt omkring i Danmark er bekymrende. Tyverier af byggematerialer, komponenter, værktøjer og maskiner er et hastigt stigende problem. Tyvene bliver mere og mere kreative og skaffer sig adgang til byggepladserne selv ved højlys dag udrustet med kedeldragter og røverhistorier.
 
”Vi oplever, at tyverier fra byggepladserne er et stort stigende problem, som der bør gøres noget ved,” siger afdelingschef Niels Nielsen fra Dansk Byggeri: ”Det årlige værditab, fordi der forsvinder byggematerialer og værktøj fra de danske byggepladser, er meget stort, og jeg vil da ikke blive overrasket, hvis tabet nærmer sig en milliard hvert år. Det er jo både dyrt og besværligt, når entreprenøren pludselig ikke kan komme i gang, fordi han mangler værktøj eller materialer,” tilføjer Niels Nielsen.
 
Hvis alle byggepladser bærer et personligt identifikationskort som Pro-id, er risikoen for, at uvedkommende får adgang til byggepladsen mindre. Niels Nielsen siger, at der kan gøres meget, og at der bliver gjort meget for at undgå tyverierne.
 
"De forebyggende foranstaltninger må tilrettelægges ud fra forholdene på de enkelte byggepladser, og identifikationskort kan derfor indgå som et supplement til de øvrige” afrunder Niels Nielsen.
 
 
Branchehuset

Kontakt:


Mette Bøgevang
Tlf.: 71 99 03 23
mb@branchehuset.dk