Stålforeningen - Uddannelse

Uddannelse:


En alsidig handelsuddannelse inden for stålet, med nær kontakt til dansk håndværk og industri tilbyder gode fremtidsmuligheder, og for de der har talent, muligheder for at kvalificere sig til lederjobs.

Den praktiske del af handelsuddannelsen inden for stålbranchen varer 2 år efter afsluttet HH, HG eller anden relevant baggrund.

Uddannelsen er omfattende: Målet er et grundlæggende kendskab til områderne indkøb, salg, markedsføring, logistik, lagerstyring og stålkundskab. Den praktiske oplæring i virksomhederne suppleres med fagrettet, teoretisk undervisning på Handelsfagskolen i Odder.

Skoleopholdene er i dag på samlet 10 uger i løbet af praktiktiden. Opholdene er delt op med en varighed på 1 eller 2 uger ad gangen. På skolen deltager eleverne først i 3 gange 2-ugers specialefag, salgsplanlægning og personligt salg, kombineret med branche- og produktkendskab (stål).

Der undervises i merkantile emner fra egen branche og i branchens produktsortiment. Herefter gennemføres tre supplerende specialekurser af hver en uges varighed. 

For stålelevernes vedkommende gælder det kommunikation via elektroniske medier og logistik samt frit valg i den sidste uge.

Den teoretiske uddannelse på Handelsfagskolen i Odder afsluttes med en obligatorisk fagprøve.

Branchehuset

Kontakt:


Mette Bøgevang
Tlf.: 71 99 03 23
mb@branchehuset.dk