Vvskataloget - Priser

Priser:


Nummersystemet - En fordel for alle

Leverandører

Betaling for vvsnumre
- for mærkevarer og neutralvarer i databasen, pr. år (ekskl. moms)
 
Priser per 1. januar 2013
Grundgebyr: 2.000 kr.
Mærkevarenummer: 21,42 kr.
Neutralt varenummer: 10,71 kr.
 
Rabatskala
1-1999 numre: ingen rabat
2000-2999: 20% rabat
3000-3999: 30% rabat
4000-4999: 40% rabat
5000-maks: 50% rabat
 
Priserne er ekskl. moms og er årlige omkostninger, der pristalsreguleres i 1. kvartal. Fakturering sker per kvartal for leverandører med årlig udgift større end 3.000 kr. For øvrige leverandører, er der tale om årsfakturering, som dog efterreguleres ved væsentlig stigning i nummerantal, svarende til ændring på min. 1.000 kr. 
 
Mærkevarenumre er registreringer, hvor leverandørens betegnelse, salgsnavn eller lign. ofte indgår i navnet, og hvor der er tale om et entydigt produkt fra en bestemt producent.
 
Neutrale varenumre er registreringer, hvor leverandøren kan være een blandt flere og produktet oftest er “neutralt” for installatøren/brugeren - som f.eks. blødstøbt fittings.
 
 
Branchehuset

Kontakt:


Trine Alberg
Tlf.: 71 99 03 01
ta@branchehuset.dk


Henrik Castella Nielsen
Tlf.: 71 99 03 05
hcn@branchehuset.dk